Copy SMS

Մայ 09

Երեխայի աշխատանքային իրավունքները

Արմենը 14 տարեկան է: Ամեն օր նա արթնանում է վաղ առավոտյան` արևածագի հետ ու աշխատանքի շտապում` փոխանակ իր հասակակիցների հետ խաղալու: Տղան աշխատում է հարևան ֆերմայում` մյուս բանվորների հետ բերքն է հավաքում, հողը մշակում, անասուններին պահում: Արմենենց ընտանիքը սոցիալական ծանր պայմաններում է ապրում և ամառային արձակուրդներին տղան սեզոնային աշխատանքի է ընդունվել` ընտանիքին նյութապես մի փոքր օգնելու համար:
Ֆերմայում Արմենը մյուս աշխատակիցների համեմատությամբ ցածր է վարձատրվում, բայց նաև մյուսներից քիչ է աշխատում. գործատուն նրան մյուսներից 1-2 ժամ շուտ է տուն ուղարկում, քանի որ վերջինս անչափահաս է:
Դեկ 29

Խաղալ ավելին ավելին ավելին

Այս հետաքրքիր և զվարճալի գրքույկի ամեն էջի մյուս կողմում տպված է ինչ-որ գնդակի դիզայն...Օրինակ ֆուտբոլի,բասկետբոլի,թեննիսի,ռեգբիի և այլն:
Երբ դուք վերջացնեք որևէ էջ և այդ էջը ՃՄՐԹԵՔ,ապա կստանաք գեղեցիկ թղթե սպորտային գնդակ,որը պատրաստ է նետվելու աղբարկղը: