Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 03

Աշխարհի կրոնները մաս 2-րդ

4.Սինտոիզմ
Սինտոիզմը ճապոնական հնագույն կրոն է: Սինտոիզմի դիցարանը բաղկացած է բազմաթիվ աստվածներից և հոգիներից: Դիցարանը գլխավորում է արևի աստվածուհի Ան մատրասուն, որից սկիզբ է առնում ճապոնիայի կայսրի տոհմաբանությունը: