Copy SMS

Մայ 21

Տա-դա-դա-դաաա-դա-տան-դարա-դա...

Մշուշված առավոտ է բացվում աչքերիս առաջ:Զգացվում է նոր չորացած արցունքներիս հետքերը աչքերիս վրա: Գիշերը նորից ծանր էր անցել...տա՜-դա-դա-դաա՜ա-դա-տան-դարա-դա՜-տա-դա-դաա-դա-տա՜ն-դարա-դա՜...նորից դանդաղ կրկնում եմ երգի նոտաները: Կարծես ոսկորներիս վրա հատ-հատ նվագելիս լինեն ու ամեն "տա-դարա-դան"-ն հաշվի ու կոտրի մեկ առ մեկ:

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞