Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 03

Առօրյան..♥

Եկեք մի քիչ խոսենք մեր առօրյաից...հիմա դպրոցները փակվել են , այն ժամանակ գոնե մեր օրվա կեսը ծախսում էին դասերի վրա 
 


10

48

1986