Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Դեկ 13

Նկարներ ավազից և խխունջներից

Ուկրաինացի նկարչուհի Սվետլանա Իվանչենկոն ստեղծում է հրաշալի պատկերներ ավազից և  խխունջներից` օգտագործելով նյութեր, որոնցից կարելի է գտնել լողափին: Կամայական նկար հավաքված է միայն ձեռքով առանց որևէ ներկի օգտագործման: Այսպիսի մանրազննին արդյունքի նա հասել է բնական գունավորման շնորհիվ:  
Իսկ հիմա նրա աշխատանքները`


9

4

1434