Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 19

Բարև բոլոր նրանց ովքեր մոռացել են իրանց պառոլը ու բարև բոլոր նրանց ովքեր հլը կանգուն են

Բարև ժող ջան ինչ մեղխս թաքցնեմ մի լուսապայծառ օր որոշեցի պառոլս փոխեմ ու.................դե չասեմ մոռացա
Մի խոսքով սաղիտ շատ -շատ կարոտել եմ օրս օր չէր անցնում առանց ձեզ ու արանց Քոփիի:Դե ել երկար բարակ նեղ ու կարճ չխոսամ :Հա մոռացա ասեմ Քոփիի Լուսին եմ  :Քամենթներում կդենեմ լինքս 

7

21

1819

Հուն 27

Բարև ձեզ

Բարև  ձեզ  ես  Արփինեն  եմ շուտով  կդառնամ 13  տարեկան:Մի փոքր պատմեմ իմ  մասին..ես  սովորում  եմ Նոր  Արտամետի  միջնակարգ  դպրոցում:Սիրում  եմ  տարբեր  երգեր ...դե  ինչ  երևի  այսքանը:
6

38

868