Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 24

Միշտ Բելիբեր

Բարև երեխեք ջան:Ինչքան ժամանակա չէի մտել copy ,ու որոշեցի այս գրառումս նվիրել Ջասթինին:Գիտեմ ,որ կան մարդիկ,ովքեր չեն սիրում իրեն,բայց խնդրում եմ այդ դեպքում մի մեկնաբանեք գրառումը և ձեր կարծիքները պահեք ձեր մեջ:

13

39

1125