Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 07

Կաթե ալիքներ

Այսպիսի տարօրինակ երևույթ դեռ չեմ տեսել : Ծովի ջուրը միախառնվելով ինչ որ նյութերի հետ այնպիսի փրփուր է ստացել , որը կարծես կաթ լինի : Այս խառնուրդը ալիքների տեսքով թափվել է ափ : Համոզվեք ինքներդ ` 25

4

3465