Copy SMS

Հուլ 21

Հսկա Բուդդան

Արձանի բարձրությունը-71 մ է,գլխի բարձրությունը-15 մ,իսկ շրջանակը ուսերին՝ մոտ 30 մ, մատի երկարությունը 8 մ, քթինը 1.6 մ, քթի երկարությունը 5.5 մ: