Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 20

Աչքերի գույնն ու բնավորությունը...

Երևի ամենամոգական հանելուկներից է մարդու  աչքերի գույնի ու բնավորության փոխադարձ կապը: Ցանկացած գույն ունի իր առանձնահատկությունները ,  որոնք այս կամ այն չափով առկա են համապատասխան գույն ունեցող  աչքերի տիրոջ մոտ:
Դարչնագույն աչքեր...