Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 19

Մեծերը Մեսրոպ Մաշտոցի, Հայերեն գրերի և հայոց լեզվի մասին

1.Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում,իսկ  օտար լեզվինը հասկանում, սովորում, հիշում;
   Մեր լեզուն բարձր լեռներից և խորունկ ձորերից ծնած լեզու է  բարձունքների և խորությունների լեզու;
 Լեզուն   փոխարինել է և  պետություն, և բանակ , և բերդ;  Ժողովուրդների պատմական  փորձը ապացուցեց, որ երբ մի  ոտնահարված, ստրկացած ժողովուրդ պահում է իր լեզուն, նա ունի իր  ազատության բանալին իր ձեռքում;
Հայոց  լեզվի  մեջ մարմնացած է հայ ժողովրդի հոգին; Ամեն մի բառը նրա հոգու մի կտորն է;
...Նրա համար ծով արյուն են թափել մեր նախնիները;
10

7

32208