Copy SMS

Դեկ 29

Խաղալ ավելին ավելին ավելին

Այս հետաքրքիր և զվարճալի գրքույկի ամեն էջի մյուս կողմում տպված է ինչ-որ գնդակի դիզայն...Օրինակ ֆուտբոլի,բասկետբոլի,թեննիսի,ռեգբիի և այլն:
Երբ դուք վերջացնեք որևէ էջ և այդ էջը ՃՄՐԹԵՔ,ապա կստանաք գեղեցիկ թղթե սպորտային գնդակ,որը պատրաստ է նետվելու աղբարկղը: