Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 06

Սրտիցս պոկված

Միայն ասեք, որ լավ է ստացվել՝Լավ չեմ ստիպում անկեղծ ասեք..... Կյանքումս առաջին անգամ եմ ստեղծագործում... )))
Իմ կյանքը,սրտիցս բխող խոսքեր


8

28

1952