Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 25

Ջահերով երթ

Ինչպես գիտեք երեկ ժամը 20:00 ին մեկնարկեց ՀՅԴ -ի կազմակերպած ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդ , այդ երթին մասնակցում եյ նաև ես և իմ դրոշը վառել եմ հենց թուրքական դրոշից:Իսկ այս նկարները նկարել եմ ես: