Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 01

Քեզ խաբել եմ

Մի քանի օր առաջ Լիլիթ Հովհաննիսյանը նոր տեսահոլովակ ե նկարահանել բայց դեռ չի վերջացրել: Խնդրեմ լսեք երգը:


8

15

1229

Դեկ 17

Թե ինչպես փոխեց նրանց՝ իմ ֆոտոշոփը..

Մի օր պարապ-սարապ նստած էի ու որոշեցի նորից գրանցվել քոփիում ու ավելի լավ պոստեր սարքել,այս անգամ մենակ իմ աշխատանքները...
նախ ասեմ,որ պոստը ամբողջությամբ իմ աշխատանքի արդյունքն է:Ուղղակի այս անգամ մի քանի նկար եմ պատրաստել,սուղ ժամանակում

AnG
12

17

1649