Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 14

Աշուն (Տխուր եմ)


Տխուր եմ … Ատում եմ քեզ ու  նախանձում . ախր  ու երջանիկ ես … Աշուն . . . Սիրում եմ աշնան  երեկոն , այն շատ գեղեցիկ է : Երբ խոր աշուն է ես անհամեր սպասում եմ վերջին տերևի անկմանը ,վերջին տերևին ինձ եմ նմանեցնում  :  
7

0

1678

Օգս 12

Ես….

Ես… ինչպես երկինքն աստղերի… ինչպես գիշերը լուսնի և ցերեկն արևի: Ինչպես արևածագը սառն արևի, ինչպես արևը` ջերմության ու շողերի:
0

0

1211