Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 06

Բարև՜ բոլորին

Բարևև քոփի ։Դ Ո՞նց եք։ Նորեկ եմ )) Սենց բան եմ որոշել անել, դուք քոմենթում նշեք որևէ երգի անուն, որի թարգմանությունը կուզենայիք տեսնել, իսկ ես թարգմանեմ։ Ինչ կասեք՞