Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 24

Քաղաքները թռչունների աչքերով

Այո հենց դուք էլ անգամ փոքր ժամանակ երազել եք թռչել և վերևից տեսնել քաղաքները,ինչպիսի կառուցվածք այն ունի և ինչքանով է գեղեցիկ դե ինչ մի պահ ձեզ պատկերացրեք թռչելիս:
Մոգադիշո, Սոմալի