Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 16

Լավագույն զգացողությունները (մաս 1)

Չեք կարող ժխտել այն փաստը, որ յուրաքանչյուրդ էլ երջանկիկ ու ուրախ պահեր ունեցել եք կյանքում: Այդ պահին, կհամաձայնեք իմ հետ, որ զգում եք Ձեզ ամենաերջանիկը: Եկեք քննարկենք օրինակներ, երբ հայտնվելով նման դեպքերում անկասկած կերջանկանանք: Օրինակները գուցե նաև հասարակ լինեն, բայց հաստատ ներքին ուրախություն կզգաք այդ իրավիճակներում: Գնացինք
22

102

2135