Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 23

Եվրոպացիները չեն վախենում սոված մնալուց !!!

Բելգիայում անց են կացվել հատուկ դասընթացներ, որտեղ ուսուցանել են ճիշտ և համեղ պատրաստել միջատներ: Եվրոպացի ակտիվիստները համոզված են, որ դրանով նրանք կկանխեն ապագայում մեծ վտանգ կանխորոշող սպառնալիքը` այն է ռեսուրսների, բավավար սնունդ հայթայթելու հարցը:
14

27

2334