Copy SMS

Փետ 17

Մի քիչ խելառություն ու մի քիչ էլ մի քիչ ...=D

 Դեե ինչ քոփիի իմ ժողովուրդ, նստած-մստած  մտածում էի, թե  ինչ պոստ սարքեմ,  մեկ  էլ հոոպ՝ ուղեղումս վազող տողով են անցավ,  որ պոստերիս մեջ մի քիչ անլրջություն մտցնեեմ:  Դե լաավ, սկսեցինք ԱԶԳ :