Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 01

Ժամանակ և ժամացույց


Երկրագունդը բաժանված է 24 ժամային գոտիների՝ սկսած Մեծ Բրիտանիայի տարածքով անցնող Գրինվիչի միջօրեականից: Գրինվիչից դեպի արևմուտք ընկած ամեն մի գոտում ժամացույցը ցույց է տալիս մեկ ժամով պակաս, քան նախորդ գոտում, և մեկ ժամով ավելի՝ դեպի արևելք գտնվող յուրաքանչյուր գոտուց: Երկրագնդի վրա նոր օրն սկսվում է 180օ միջօրեականից, որի սահմաններում բնակավայրեր չկան: Եթե նոր օրն սկսվեր 0օ միջօրեականից, ապա Լոնդոնի արևմտյան և արևելյան թաղամասերում նույն պահին տարբեր ամսաթվեր կլինեին:
Ben
1

1

2244