Copy SMS

Հուն 16

Ինքնավստահություն

Ինչով էլ որ մարդ զբաղվում է, ինչի էլ ձգտում է, նրա համար նպատակին հասնելը անչափ դժվար, իսկ որոշ դեպքերում նաև անհնարին կլինի, եթե բացակայում է ինքնավստահությունը: Անվստահ մարդիկ բարձունքների չեն ձգտում, հեշտ հանձնվում են և հազվադեպ են հաջողության հասնում:

7

18

2298