Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 15

Պոստ քոփիփասթցիների կողմից+բոնուս

Այս պոստը կազմված է բոլոր քոփիփասթցիների  կողմից...Յուրաքանչյուր   քոփիփասթցի  հայտնել է իր երազանքը և արդյունքում ստեղծվել է մի շատ հետաքրքիր պոստ երազանքների մասին