Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Դեկ 08

Ստուգում ենք պատկերացումը ...

Հիմա պատկերացնում ենք , որ գոյություն ունի մի շրջան , որի ներսում կա ևս մեկը , որի տրամագիծը 2 անգամ ավելի փոքր է մեծինից : Գծագրի վրա պատկերված է կարմիր կետ , որը փոքր շրջանի տրամագծի ծայրին է : Խնդիրը կայանում է նրանում , որ փորձեք պատկերացնել կարմիր կետի հետագծը, եթե փոքր ջրջանը պտտվում  է մեծի երկայնքով :Պատասխանը կտեսնեք ներքևում  ...

31

22

2752