Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 14

Ես պարտավոր եմ...

Բարև իմ ընկեր...Այո, մի՛ զարմացիր, ես Ելակն եմ :Դ չգիտեմ ով կհիշի ինձ, ով չի հիշի, բայց միշտ ուրախ եմ տեսնել բոլորիդ անունի կողքի կանաչ կլորիկը :Դ Լավ, մի խոսքով նշեմ որ այօր՝ երկար դադարից հետո, ձեզ հետ կխոսեմ պարտավորությունների ու պարտականությունների մասին:

24

64

1395