Copy SMS

Մար 09

Աֆորիզմներ և նկարներ

Կախարդանքը ինքդ քեզ հավատալն է...
Մի տեղ կա մեկը, ով երազում է քո մասին ու քո ժպիտի: Եվ քո ներկայության ժամանակ զգում է, որ կյանքը լավ է: Երբ տխուր ես, հիշիր, որ մի տեղ կա մեկը, որ քո մասին է մտածում:
13

7

4739