Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 06

Իրական պատկերը

 
Մեզ շրջապատող մարդկանց աչքերով մենք տարբեր կերպ ենք երևում..... Ոմանց համար լավն ենք, ոմանց համար վատը...... Ոմանք ուղղակի հիանում են մեզանով, իսկ ոմանք նույնիսկ չեն ցանկանում տեսնել.................. ԼԱՎ..... Այժմ եկեք քննարկենք մի քանի օրինակ, թե ում աչքերով մենք ինչ կերպարանք ունենք..........

21

84

3594