Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 29

ՄԻԱՅՆ ԹԵ ԿԱՆՉԻՐ

Երբ պետք լինեմ քեզ,
Ձայն տուր՝ ես կգամ,
Կլինեմ կողքիդ
Ի՜նչ էլ որ լինի...
Կլինեմ կողքիդ ես ամեն վայրկյան,
Իմ ներկայությամբ ցավդ կմեղմեմ,
Հոգուդ ցավերին դարման կլինեմ,
Միայն դու կանչիր՝ և ես կգամ...
Օգս 13

Ծովաստղեր

Այս անողնաշարավորների կմախքը կազմված է կալցիտի առանձին թիթեղիկներից, որոնք միացված են ձուլող հյուսվածքներով: 
6

32

2125

Օգս 25

Մարգարիտ

Մարգարիտը բարդ օբյեկտ է,որն առաջանում է նուրբ հյուսվածքից և կենդանու կեղևից կենդանական մոլյուսկից:Այն առաջանում է շելլ կոչվող ձկնատեսակից և նրա կողմից արտազատված կալցիումի կարբոնատից,դրանով է պայմանավորված նրա փայլը և ամրությունը:Իդեալական մարգարիտը հարթ է և փայլուն:Մարգարիտի փայլը պայմանավորում է նաև արևի բեկված ճառագայթը,որն ապահովում են օվկիանոսի մշտական շարժուն ալիքները:Մարգարիտի գույներն են կանաչ,որը պայմանավորում են կանաչ ջրիմուռները,դեղին`ձկան գույնը,կապույտ`օվկիանոսի արտազատուկները,շագանակագույն`պատյանի արտաքին շերտը,վարդագույն`ձկան փայլը,սպիտակ,որի գույնը պատյանի սադափից է և սև,որն ամենասակավ հանդիպողն է և ամենաթանկարժեքը,գույնը ածխածնի և ադամանդատիպ փայլի շնորհիվ է: