Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 16

Հաճոյախոսություններ կանանց...

Ինչպես գիտենք`բոլոր կանայք ու աղջիկները սիրում են հաճոյախոսություններ:Եթե ասեք,որ ընդհանրապես չեք սիրում`չեմ հավատա:Եթե ասեք,որ սիրում եք` այս գրառումից հետո հաստատ չեք սիրի...

Եվ այսպես հաճոյախոսություններ...Աչքերդ ասես աստղեր լինեն`մեկը վերև,մյուսը ներքև...

48

19

4367