Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 12

Հարկավոր է ապրել

որին ձգտում ենք բոլորս :Բոլորս էլ ունենք երազանքներ և նպատակ դրանց հասնելու համար,բայց կյանքում լինում են դեպքեր,որոնք ստիպում են հրաժարվել ամեն ինչից ու հեռանալ նույնիսկ եթե դղյակում ես


բայց հեռանալը ելք չե հարկավոր է մնալ ու շարունակել կըանքը չե որ կային երազանքներ և նպատակ
5

6

1551

Նոյ 29

Կյանքը իր բոլոր դժվարություններով

Սիրե՛ք և գնահատե՛ք կյանքը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ...Կյանքն իրոք, որ դժվար է: Դժվար է սերը, մարդն իր էությամբ: Դժվար է ապրել այս անարդար ու ապիկար աշխարհում: Որտեղ տիրում է միայն չարը: Գուցե է եվ կա լավը, բայց այն այնքան քիչ է, որ չարի կողքին չի էլ երեվում: