Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 01

ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պաղպաղակը- շատ հին քաղրավենիք է: Պատմաբաները կարծում են, որ պաղպաղակը ունի ավելի քան 5000 տարվա պատմություն: Ակնհայտ է, որ պաղպաղակը ստեղծել են այնտեղ, որտեղ շատ շոգ վայրերը գտնվում էին բացասական ջերմաստիճանով վայրերի հարևանությամբ: