Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 16

Սիփան սարը

                    
                                            Սիփան սարը
Հայկական լեռնաշխարհը հարուստ է  բարձր լեռներով ու սարերով ; Արևմտյան  Հայաստանում իր գեղեցկությամբ  աչքի  է  ընկնում   Սիփան սարը ;  Երբ  երկինքն անամպ է  Սիփանը  ցոլանում է  Վանա
4

3

5202