Copy SMS

Մայ 07

Հավես

Երբ աղջիկները ունենում այսպիսի մազեր, անկեղծ ասած ավելի արտահայտիչ են դառնում... աչքերի գույնը , ժպիտը .. մի խոսքով հավես....

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 22

Ձնեմարդ ...

ՈՒխխխ ուխ ուխ.. Դուք հաստատ մի օր փորձել եք պատրաստել ձնեմարդ? հա բա ոնց չեք փորձել...Հագել եք ձեռնոցները/եթե ձեռնոց չի եղել նասկինները  / , ու պատրաստել եք երեք հատ գնդիկ`մեծ փոքր, ու
փոքրից էլ միքիչ փոքր :Դ , լավ չերկարացնեմ, քանի որ արդեն սկսում են շոգերը եկեք հիշեք ձմռան ցուրտ օրերը ու մի քիչ հովվանանք , ձրի հով Վարդանիուսից