Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Դեկ 07

Համատեղ հարսանիք

Ինչպես հայտնի է,Ճապոնիայում գնումները առավել հարմար է կատարել մեծածախ,այն ավելի էժան է ստացվում: Ակնհայտ է, որ յոթ զույգ թիզուկներ որոշել են կազմակերպել համատեղ հարսանիք: Տարիքը բոլոր մասնակիցների հասնում էր 21 - ից մինչեւ 27 տարեկանի: Արարողությունից հետո, բոլոր երջանիկ զույգերը քշեցին  յոթ կարմիր սպորտային մեքենան: