Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 06

Երբ Շերլին Սարգսյանը Հայաստանում էր ...

Շերլինը Հայաստան է եկել 1993 թ_ին : Ներկայացնեմ նրա տված հարցարզրույցը : _ Երբ ես Հայաստանում էի , ես գնացի Երևան հենց այն ժամանակ , երբ պայթեց պատերազմը : Իմ հայրը հայ էր , բայց ես նրա հետ ծանոթացա , միայն այն ժամանակ , երբ ես 11 տարեկան էի , այնպես որ մինչև 11 տարեկանը ես չգիտեի , որ հայ եմ :

12

13

4514