Copy SMS

Մայ 08

Լուսնի խավարման նկարներ

Լուսնի խավարում — տեղի է ունենում երբ լուսինը մտնում է Երկրագնդի կողմից ստեղծված շողքի կոնի մեջ: Կետի տրամագիծը երկրից 363 000 կմ (Լուսնի և Երկրի մինիմալ հեռավորությունը) կազմում է մոտավորապես 2,5 Լուսնի տրամագիծ, հետևաբար լուսինը կարող է ամբողջությամբ ծածկվել:


14

2

7489

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞