Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 11

Ամեն ինչ մեր ձեռքով 2Բարև քոփիփաստցիներ ջան: Ոնց եք՞: Որոշեցի շարունակել իմ <Ամեն ինչ մեր ձեռքով > գրառումը և ներկայացնել նրա 2-րդ մասը:Հույս ունեմ կհավանեք ու չեմ ձանձրացնի ձեզ:
Փետ 23

Հետաքրքիր

Ողջույն սիրելի քոփիփաստցիներ ջան:Այսօր կրկին կանրադառնամ hand made մասնագիտությանը եվ մի քանի այլ հետաքրքիր իրերի:Եթե պոստը ձանձրալի թվա խնդրում եմ ասեք էլ չեմ սարքի:

18

116

1873