Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 08

Երգող ճանապարհներ

Ճապոնիայի մի շարք փողոցներում վարորդները հնարավորություն ունեն անցնելու "երգող" ճանապարհներով:Ճանապարների տարբեր հատվածներում տեղադրվում են իրարից տարբեր հեռավորության և խորության վրա գտնվող հատուկ ծածկեր:Որոշակի արագությամբ երթևեկելիս,կարելի է լսել երաժշտություն:
5

5

895