Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 19

Աշխարհի ամենաճանաչված պերսոնաժներն իրենց ստեղծողների հետ....

Այս հիանալի պերսոնաժների ստեղծողները շատ տաղանդավոր մարդիկ են , բայց  նրանց չեն ցույց տալիս հեռույստացույցով քանի որ  նրանց իսկ ստեղծած  պերսոնաժների  հմաբավը   թուլ չի տալիս նրանց երևան գալ...և հիմա մենք կուղղենք  այդ   սխալը  ...սկսենք...