Copy SMS

Ապր 03

Ընթերցանությունը ճանապարհորդություն է նրանց համար, ովքեր չեն կարող ճամփորդել...

Կարծում եմ գրքեր կարդալ բոլորն էլ սիրում են...
Ընթերցանությունը ստիպում է մեզ որոշ ժամանակ կտրվել իրականությունից ու տեղափոխվել ավելի գեղեցիկ ու հեքիաթային աշխարհ`գրքերի աշխարհ...Գրքեր  կարդալուց ավելի կարևոր է դասեր քաղել դրանցից ու հասկանալ այն,ինչ մինչ այդ քեզ համար անհասկանալի էր..
Դե ինչ`այսօր կներկայացնեմ մեջբերումներ հայտնի գրքերից...(Այն գրքերից,որոնք ես կարդացել եմ ^_^)