Copy SMS

Մար 27

Մի քանի երգ Փլեյլիստիցս

Ձեզ եմ ներկայացնում մի քանի երգ փլեյլիստիցս։Խառը կատարողներ,մի քանի բան Զալատայա Կալեկցիայից,իմ կողմից վաղուց անտեսվածներ և այլն ։Ճ։Կարճ ասած չկա կոնկրետ թեմա ։Դ․․․․ I hope You like ։Դ․․․Գնացինք․․․
                                                      
5

6

1599