Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 24

Այ սա է մոդան

Կներեք որ սա անվանոում եմ մոդա...ուղղակի այս մարդիկ շատ մոդայիկ են/իհարկե է իրանց կարծիքով/ : Նայեք և համոզվեք ...կանաչ մանուշ շորերս հագել եմ...