Copy SMS

Փետ 05

Իմ անդրանիկ պոստը

 
Բարև բոլորին..ես Ինգան եմ...մի քանի ամիս է ինչ հաճխում եմ քոփի այսօր էլ որոշեցի պոստ սարքել..հուսով եմ որ ինձ էլ կընդունեք ձեր մեծ ընտանիք..
 
 
 
4

15

1338