Copy SMS

Դեկ 17

Թե ինչպես փոխեց նրանց՝ իմ ֆոտոշոփը..

Մի օր պարապ-սարապ նստած էի ու որոշեցի նորից գրանցվել քոփիում ու ավելի լավ պոստեր սարքել,այս անգամ մենակ իմ աշխատանքները...
նախ ասեմ,որ պոստը ամբողջությամբ իմ աշխատանքի արդյունքն է:Ուղղակի այս անգամ մի քանի նկար եմ պատրաստել,սուղ ժամանակում

AnG
12

17

1643

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞