Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 04

Գեղեցիկ բնություն ուտելիքից

Կառլ Ուորները նկարներ է թողարկել, որոնք պատրաստված են ուտելիքից: Պետք է հավաքել անհրաժեշտ ուտելիքները, պատրաստել գեղեցիկ պատկերներ, տեղավորվել ժամանակի մեջ և հասցնել նկարել, քանի դեռ ուտելիքը չի փչացել:Հաճախ տարբեր ընկերություններ Կառլից նման նկարներ են գնում իրենց ապրանքը գովազդելու համար