Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 27

Աշխարհի հրաշալիքները գիշերը

Ինչը կարող է լինել ավելի ռոմանտիկ,գրավիչ ու հիասքանչ քան գիշերային զբոսանքը այն քաղաքներում,որտեղ ճարտարապետական քանդակներն ու գեղեցիկ շենքերը հաճելի լուսավորված են;Կատարենք մի փոքր ֆոտոզբոսանք աշխարհիքաղաքներով:                                                              1.  Փարիզ.Էյֆելյան աշտարակ
 
15

9

4438

Օգս 01

Աշխարհի 5 առեղծվածային վայրերը...

Ձեզ եմ ներկայացնում աշխարհի ամենաառեղծվածային վայրերից մի քանիսը, որոնք մինչ այսօր էլ մնում են բոլորի ուշադրության կենտրոնում: Այդ վայրերն այսօր դարձել են զբոսաշրջության կենտրոններ, ինչպիսիք են Զատիկի կղզին կամ Սթոունհենջը: Եվ այսպես...