Copy SMS

Փետ 09

Ինչպե՞ս եք․․

Քանի որ օրերս Քոփիստանի բակի լույսերը հաճախ եմ միացված տեսնում, ենթադրում եմ, որ ներսում մարդիկ կան։ Այսօր որոշեցի քաջությունը բուռս հավաքել ու բախել այգու դռնակը։

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 05

վերադարձա

Բարև բոլորին  : Երկար ժամանակ է ինչ չէի մտել Քոփիի իմ էջ ինչ-ինչ պատճարնեով:Ահագին բան է փոխվել ես ամիսների ընթացքում ակտիվացել եք :Զգում եմ,որ մեր երիտասարդությունը բավականին մտածող է:Շարունակեք նույն տեպմերով ես էլ այսուհետ կաշխատեմ ավելի հաճախ նյութեր հրապարակել:
Մայ 16

Գիշերն էր,որ երզել տվեց...

Գիշերն էր,որ դարձյալ երազել տվեց անհավանականի մասին,երազել տվեց մի քանի խոսք գրել,գրել մի բան,որտեղ հետ կբերեի Քեզ:Հետ կբերեի ու կասեի այն,ինչի մասին լռում էի,կանեի այն,ինչից հաճախ ամաչում էի...Գիշերն էր,որ նույն աներեսի պես ստիպեց,թե հիշի՛ր:Իսկ ե՞ս...միթե՞ ունեի այլ տարբերակ,քան գոնե երզներումս Քեզ դարձյալ տեսնել: