Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 16

Ինքնավստահություն

Ինչով էլ որ մարդ զբաղվում է, ինչի էլ ձգտում է, նրա համար նպատակին հասնելը անչափ դժվար, իսկ որոշ դեպքերում նաև անհնարին կլինի, եթե բացակայում է ինքնավստահությունը: Անվստահ մարդիկ բարձունքների չեն ձգտում, հեշտ հանձնվում են և հազվադեպ են հաջողության հասնում:

7

18

2256