Copy SMS

Մայ 21

Սկզբից մինչև վերջ...

Երբ ես "փոքր էի", ես ամաչում էի հետդ խոսել, նայել աչքերիդ մեջ, ամաչում էի ցույց տալ Քեզ, թե որքան շատ եմ Քեզ սիրում..., Երբ ես "փոքրի էի" գրկում էի Քեզ ամուր, այնքան ամուր, ինչքան, որ ուժս հերիքում էր բացատրել Քեզ սերս... ու միյան այդ ձևով էի կարողանում բացատրել...Տեսնե՞ս հասկանում էիր...

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞